“Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.” (Mt 16,24) Isus je bio na vrhuncu svojega javnog...
Nastavak »