RZ0219

 

Ovdje možete preuzeti prezentaciju Riječ za život – veljača 2019. 

Ovdje možete preuzeti Riječ za život za djecu – u boji RZG40219 b i crno-bijelo RZG40219 cb

Ovdje pogledajte video zapis za djecu  Riječ za život – veljača 2019.

 

“Traži mir i za njim idi!” (Ps 34,15)

 

U ovome psalmu kralj David izražava svoju radost i svoje priznanje pred skupštinom: proživio je opasnost i tjeskobu, ali je s povjerenjem zazvao Boga Izraelova i vratio mu se mir.

Glavni lik ovoga hvalospjeva je Bog i njegovo milosrđe, njegova snažna i odlučna prisutnost uz siromaha i potlačenoga koji ga zaziva.

Da bi i drugi dostigli isto spasenje, kralj David predlaže neke stavove srca: izbjegavati činiti zlo i uvijek nastojati činiti dobro.

Ističe i potrebu da se ne kleveta bližnjega. Riječ zapravo može dovesti do rata.

 

“Traži mir i za njim idi!”

 

Na biblijskom jeziku mir ima mnogo značenja. To može biti tjelesno i duhovno blagostanje ili sloga među pojedincima i među narodima. No mir je prije svega dar Božji po kojemu otkrivamo njegovo očinsko lice.

Zato je prijeko potrebno ustrajno i gorljivo tražiti Boga u našemu životu kako bismo doživjeli pravi mir.

U tome zanimljivom traženju moramo učiniti svoj dio i slijediti glas savjesti koji nas uvijek potiče da izaberemo put dobra a ne put zla. Zapravo bi bilo dovoljno dopustiti da nas nađe Bog jer On je već odavno krenuo u potragu za svakim od nas.

Kao kršćani mi smo po krštenju već u bliskom odnosu s Isusom. On je taj bliski Bog koji nam je obećao mir. On je mir. A primili smo i dar Duha Svetoga, Tješitelja. On nam pomaže podijeliti s drugima plodove Božjega mira što smo ih doživjeli. On će nam pokazati put kako ljubiti osobe oko nas i tako prevladati sukobe, izbjegavajući neutemeljene optužbe, površne prosudbe i klevetanja, kako bismo otvorili srce prihvaćanju drugoga.

Možda nećemo moći ušutkati sve oružje što prolijeva krv u mnogim dijelovima svijeta, ali možemo djelovati osobno i vratiti život narušenim odnosima u obitelji, u našoj kršćanskoj zajednici, na radnome mjestu, u društvenome tkivu našega grada.

Iz zalaganja male ili velike zajednice, odlučne u svjedočenju snage ljubavi, mogu se ponovno izgraditi mostovi među društvenim skupinama, među crkvama, među političkim strankama.

 

“Traži mir i za njim idi!”

 

Uvjereno zauzimanje za mir nadahnut će nas kako se ponašati da bismo zaštitili stvoreno. I to je Božji dar njegovoj djeci, a na nama je odgovornost prema novim naraštajima.

Ovako je Chiara Lubich pisala utemeljitelju japanskoga budističkoga pokreta Rissho Kosei Kai, Nikkiju Niwanu,1990. godine: “[…] Ako čovjek nije u miru s Bogom, ni sama zemlja nije u miru. Ljudi vjernici osjećaju “patnju” zemlje kada je čovjek ne koristi u skladu s Božjim planovima, nego samo sebično, iz nezasitne želje za posjedovanjem. Upravo ta sebičnost i ta želja zagađuju okoliš još više i prije bilo kojega drugog zagađivanja, koje je samo posljedica toga. […] Ako se otkrije da je sve stvoreno dar Oca koji nas voli, bit će mnogo lakše pronaći skladan odnos s prirodom. A ako se otkrije da je taj dar namijenjen svim članovima ljudske obitelji, a ne samo nekima, više će se pozornosti i poštovanja posvetiti onome što pripada čitavome čovječanstvu, sadašnjemu i budućemu.”

 

Letizia Magri

 

 

Print Friendly, PDF & Email