Sinodo

 

U tijeku je sinodalni hod 2021.-2023. pod nazivom „Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje, poslanje“. Osim uključivanja svake osobe u svoju župnu ili biskupijsku zajednicu, u ovoj prvoj fazi pozvani smo dati svoj doprinos i kao Pokret fokolara.

 

Razlog našeg sudjelovanja

 

„S obzirom da su zajednice vjernika ‘poligon za sinodalnost’ (…), one su poseban partner u ovoj fazi savjetovanja. Na početku ove crkvene avanture želio bih biti blizu svima vama, ohrabriti vas i podržati na ovom zajedničkom hodu s Božjim narodom”, rekao je kardinal Mario Grech, glavni tajnik Biskupske sinode, u pismu upućenom Margaret Karram u svibnju 2021., pozivajući Pokret fokolara da s cijelom Crkvom živi hod prema Biskupskoj sinodi 2023.

Kao odgovor na ovaj poziv tajništva Biskupske sinode, predsjednica Fokolara imenovala je međunarodni tim za pripremu prve faze, odnosno vremena za slušanje.

Stoga smo kao pokret pozvani tražiti prilike za raspravu o temi sinodalnosti u perspektivi karizme jedinstva.

 

Sinodalna Crkva

 

Prigodom obilježavanja 50. obljetnice uspostave Biskupske sinode (2015.) Papa Franjo je podsjetio da je „put sinodalnosti put koji Bog očekuje od Crkve trećeg tisućljeća. (…) Sinodalna Crkva je Crkva slušanja, sa sviješću da slušati znači više nego čuti.“

U svom govoru vjernicima rimske biskupije 18. rujna 2021. Papa ih je snažno ohrabrio da slijede glas Duha Svetoga koji ne poznaje granice, da slušaju svakog pripadnika jednoga Božjeg naroda, i one koji žive na marginama zajednice. “Jesu li siromašni, prosjaci, mladi narkomani, svi oni koje društvo odbacuje, dio Sinode? Da, dragi, da, draga. (…) Sinodalnost izražava narav Crkve, njezin oblik, njezin stil i njezino poslanje.”

 

Tri faze

 

Ta bogata vizija nudi nam važno tumačenje za ulazak u stvarnost započetog sinodalnog procesa, otvorenog 10. listopada 2021. u Vatikanu, a koji je potom otvoren u mjesnim Crkvama u nedjelju 17. listopada 2021.

To je trogodišnji proces, podijeljen u tri faze, obilježene slušanjem, razlučivanjem i savjetovanjem. Predstavlja apsolutnu novost i u modalitetu i u fazama provedbe.

Ne održava se samo u Vatikanu, već u svakoj mjesnoj Crkvi na pet kontinenata. Prvi put u povijesti Crkve Sinoda se održava na decentralizirani način.

 

Prva faza (listopad 2021. – travanj 2022.) odnosi se na pojedine biskupijske Crkve u kojima se sinodalnim hodom želi odgovoriti na različita pitanja o životu i poslanju Crkve. Posebno na osnovno pitanje, kako piše u priručniku koji je objavilo Glavno tajništvo Sinode: „Kako se danas na različitim razinama (od lokalne do sveopće razine) ostvaruje taj ‘zajednički hod’ koji će omogućiti Crkvi naviještati Evanđelje, u skladu s poslanjem koje joj je povjereno i na koje nas korake Duh poziva da bismo rasli kao sinodalna Crkva?”

Nakon savjetovanja u biskupijama, biskupske će konferencije izraditi sažetak i poslati ga glavnom tajništvu Sinode, zajedno s biskupijskim prilozima. Zatim će glavno tajništvo izraditi prvi radni dokument (Instrumentum laboris) do rujna 2022. godine.

 

Cilj naredne, kontinentalne faze (rujan 2022. – ožujak 2023.) je dijalog o tekstu prvog radnog dokumenta (Instrumentum laboris) na sedam kontinentalnih susreta: Afrika, Oceanija, Azija, Bliski istok, Latinska Amerika, Europa i Sjeverna Amerika.

Tih sedam međunarodnih susreta objavit će potom sedam završnih dokumenata koji će poslužiti kao osnova za drugi radni dokument (Instrumentum laboris), koji će se koristiti na Skupštini Biskupske sinode u listopadu 2023.

 

Posljednja faza sinodalnog hoda je faza sveopće Crkve (listopad 2023.). Temeljna faza toga hoda je proslava XVI. Redovne opće skupštine Biskupske sinode, u listopadu 2023., nakon čega će uslijediti faza provedbe, u koju će opet biti uključene mjesne Crkve.

 

Karizma jedinstva za sinodalnu duhovnost

 

Kako se postavljamo pred započeti sinodalni proces?

Tijekom Generalne skupštine Pokreta fokolara, papa Franjo pozvao je sudionike da daju prednost sinodalnosti: „Glede zalaganja unutar Pokreta, pozivam vas da sve više promičete sinodalnost, kako bi svi članovi, kao čuvari iste karizme, bili suodgovorni i sudjelovali u životu Djela Marijina i njegovih posebnih ciljeva“.

Osvrćući se na iskustvo unutar Pokreta, predsjednica Margaret Karram podsjetila je na referentne točke u duhovnosti Fokolara koje mogu pomoći u provedbi sinodalnog procesa. Savez uzajamne ljubavi, obnovljen i postavljen za temelj svakog procesa razlučivanja, predstavlja obvezu da smo spremni ljubiti jedni druge. Uzajamno i stalna ljubav traži da usvojimo evanđeosko umijeće ljubavi: stav slušanja i spremnost da učimo od drugih, govor pun poštovanja, iskren i jasan. Sve se može podijeliti uz pareziju (otvoren govor), stavljajući se pred Boga i živeći novu zapovijed.

 

Liliane Mugombozi (Yaounde, Kamerun),

iz međunarodnog tima za sinodalni hod Pokreta fokolara. Kako bi se olakšao proces promišljanja, dijeljenja i slušanja, tim je započeo sinodalni hod u srpnju 2021. Osim video intervjua, objavljenih na YouTube kanalu Pokreta fokolara, pripremljen je i preveden na hrvatski priručnik za pomoć članovima Pokreta da žive sinodalni proces, prikupe i razrade priloge koje će ponuditi tajništvu Sinode, kao i prezentacija, a možete ih preuzeti na ovoj stranici.

Priručnik o Sinodi Pokret fokolara

Print Friendly, PDF & Email