Duhovnost

Komunikacija i jedinstvo

    Prvi susret na temu Komunikacija i jedinstvo održan je 2. lipnja 2000. godine. Na njemu je Chiara Lubich predložila nazočnima uzor „velikoga komunikatora“, Isusa u trenutku napuštenosti,...
Nastavak »
KONTAKT