Jedinstvo

 

Ovoga puta usredotočit ćemo se na temeljni stup duhovnosti jedinstva. Chiara Lubich pokazuje nam put da dobijemo milost jedinstva od Oca.

 

[…]

Ovdje, u ovom tipično našem stupu duhovnosti, sadržano je “više” od onoga što se općenito zahtijeva u individualnim duhovnostima, barem na njihovom putu. To “više” je, kao što znamo, uzajamnost i jedinstvo.

 

Jedinstvo. Ali što je jedinstvo? Može li se jedinstvo ostvariti?

 

Jedinstvo je ono što Bog želi od nas.

 

Jedinstvo je ostvarivanje Isusove molitve: „Da svi budu jedno. Kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu“. (usp. Iv 17,21)

 

Ali jedinstvo ne možemo postići samo našim snagama. Ono se može ostvariti samo posebnom milošću, koja silazi od Oca, ako u nama naiđe na osobitu spremnost, što je jasan i nužan uvjet.

 

To je uzajamna ljubav, koju je Isus zapovjedio, provedena u djelo.

 

Njegova uzajamna ljubav, ono što On želi, što nije – znamo – samo duhovno prijateljstvo ili dogovor ili dobro razumijevanje.

 

To znači ljubiti jedni druge kao što je On ljubio nas. I to do napuštenosti: do potpune nenavezanosti na stvari i stvorenja, na materijalno i duhovno, kako bismo se mogli savršeno poistovjetiti jedni s drugima.

 

Tako ćemo učiniti svoj dio i ispunit ćemo uvjete da primimo milost jedinstva, koja neće izostati, koja ne može izostati.

 

[…] Potrebno se prisjetiti da u našoj duhovnosti zajedništva postoji dodatna milost; da nam se Nebo može otvoriti svakoga časa; a mi, ako činimo što On traži, zahvaćeni tom milošću, možemo učiniti mnogo za Kraljevstvo Božje.

 

[…] Tijekom narednog mjeseca nastojmo uvijek pridobiti taj dar!

 

I ne očekujmo ga samo zato da mi budemo sretni, već zato da budemo osposobljeni za našu tipičnu evangelizaciju. Vi ju poznajete: “Da budu jedno da svijet povjeruje” (usp. Iv 17,21).

 

Svijetu je toliko potrebna vjera, vjerovanje! A svi smo pozvani na evangelizaciju.

 

[…] Neka svatko tko vidi dvojicu ili više nas ujedinjenih (u fokolaru, u nukleu, u jedinici GEN, na našim susretima ili kad se slučajno sretnemo), bude zahvaćen zrakom naše vjere i povjeruje: povjeruje u ljubav, jer ju je vidio.

 

Krenimo tako. To Gospodin želi od nas. Želi to po našoj karizmi utisnutoj u naš statut: jedinstvo je preduvjet svakoj drugoj volji Božjoj.

 

Potom možemo i govoriti kako bismo zračili evanđelje. Ali nakon toga.

 

Chiara Lubich

 

 

Print Friendly, PDF & Email