EmmausPismo Marije Voce dok se približava generalna skupština u rujnu 2014.

 

Na završetku ovih šest godina, dok se približava Skupština, a ja svoj mandat stavljam na raspolaganje Duhu Svetome, u očekivanju da otkrijemo što će nam On pokazati, želim s vama podijeliti tri osjećaja koji u ovim trenucima prevladavaju u mojoj duši: zahvalnost, radost i novi polet.

Zahvalnost Bogu, naravno, prije svega, ali i svakome od vas ponaosob za vaše zalaganje u ovih šest godina da se ne izgubi ništa od onoga što nam je Chiara ostavila. Zahvalnost za toliko života, za brojne patnje i darivanja. Osobitu zahvalnost za sve one koji su tijekom ovih godina dostigli Chiaru (Lubich) i ostaju poput upaljenih svjetionika, pokazujući nam put.

Radost zbog neprestanog osvjedočenja koliko je životvorna i plodna karizma koja uprisutnjuje Chiaru gdje god se nalaze njezina djeca. Danas se to osobito očituje u malim i velikim zajednicama što su se razmnožile po svijetu. One pokazuju zdravo iskustvo života istinske obitelji u uzajamnoj ljubavi, sposobne da postane dom brojnim osobama koje dolaze po prvi put ili… se vraćaju. To se događa i na Marijapolijima s kojih mi svakodnevno stižu prekrasne poruke.

Sve me to potiče da obnovljenim zalaganjem korjenito odgovorim na Božji poziv i da mu služim u njegovu Djelu, kako i gdje On želi, ostavljajući po strani sve ostalo, kako bi On zaista bio sve za mene.

Povjeravam vam sve ovo u cilju umnažanja osjećaja zahvalnosti, radosti i zalaganja kako bismo ponovno, svi zajedno, ne isključujući nikoga, krenuli u ovu izvanrednu pustolovinu, nadilazeći strah, neodlučnost, oklijevanje, jer sve je moguće Bogu, a Bog nas ljubi.

S tim zalaganjem, koje je istodobno čestitka i molitva, podržana Riječju života ovog mjeseca, od srca vas pozdravljam.

 

Maria Voce (Emmaus)

Print Friendly, PDF & Email