Christmas_2017_02

 

Dok na Božić promišljamo o Akteru čovječanstva koji se pojavio na sceni svijeta, pogled Chiare Lubich počiva na svjetlo plavoj pozadini koja ga obuhvaća i ističe – na njegovoj Majci

 

Među mnogim riječima

što ih je Otac izgovorio

u svojem Stvaranju,

jedna je bila posve jedinstvena.

Nije toliko bila predmet razuma

koliko intuicije,

ne toliko sjaj božanskoga sunca,

koliko mekana i ugodna sjena

gotovo oblačić hitar i bijel,

što ublažava sunčeve zrake i prilagođava ih

vidnoj sposobnosti čovjeka.

Planom je Providnosti bilo predviđeno

da Riječ postane tijelom,

da jedna riječ, Riječ

bude zapisana na zemlji tijelom i krvlju,

a toj je Riječi bila potrebna pozadina.

Nebeske su harmonije

iz ljubavi prema nama žudjele

preseliti svoj jedinstveni koncert

pod naše šatore:

a trebala im je šutnja.

Akter čovječanstva

koji je davao smisao proteklim stoljećima

te rasvjetljavao i pratio naredna stoljeća

morao se pojaviti na svjetskoj sceni,

no bio mu je potreban bijeli zaslon

koji će mu dati svu važnost.

Najveći naum što ga je Ljubav-Bog

mogao zamisliti

morao se odvijati veličanstven i božanski

i sve boje kreposti

morale su se sabrati u jednome srcu spremne

Mu služiti.

Ta čudesna sjena

što sadrži sunce,

njemu se predaje i u njemu iznova pronalazi;

ta bijela pozadina

beskrajna poput bezdana,

što sadrži Riječ koja je Krist

i u njega ponire,

svjetlo u Svjetlu;

ta uzvišena šutnja

što više ne šuti

jer u njoj pjevaju božanske harmonije Riječi

i u Njemu postaje nota nad notama,

gotovo ton vječnoga rajskog pjeva;

taj prizor, veličanstven i lijep poput prirode,

sažetak raskošne ljepote Stvoritelja svemira,

maloga svemira Sina Božjega,

koji se više ne primjećuje

jer predaje sve svoje i svoje interese

Onome tko je trebao doći i došao je,

Onome tko je trebao učiniti i učinio je;

ona dúga kreposti

što izgovara mir čitavome svijetu

jer je Mir svijetu dala;

to stvorenje zamišljeno u tajanstvenim ponorima

Trojstva

i nama darovano

je Marija.

 

 

Print Friendly, PDF & Email