Emmaus i Jesus

 

O stotoj obljetnici rođenja Chiare Lubich govore predsjednica Pokreta fokolara Maria Voce i dopredsjednik Jesús Morán

 

Približavamo se stotoj obljetnici Chiarina rođenja. Što biste poželjeli?

Maria Voce: Nadam se da će ljudi koji će sudjelovati u raznim događanjima susresti ne veliku ličnost iz prošlosti, već živu stvarnost u članovima Djela. Važno je da se kroz Chiarinu karizmu susretnu s Bogom.

Jesús Morán: Nadamo se da će to biti i trenutak samospoznaje i poticaja članovima Djela Marijina; prianjanja karizmi s većim zamahom kako bismo ju darivali, u službi društva i Crkve. Treba pronaći nove načine da ju predstavimo, osobito mladima. Kada izađu druge biografije, koje će možda istaknuti njezinu krhkost, pokazat će se još ljepšom. Možda ćemo se upitati kako? Mislim da umjetnost, u tom smislu, ima nevjerojatnu učinkovitost.

 

Maria Voce Jesus MoranKoji su se vidovi Chiarina proroštva ostvarili u društvu ili postali baština Crkve, a koji su još uvijek neizraženi? Je li još uvijek živ proročki naboj utemeljiteljice?

Jesús Morán: Da, svakako! Papa nam je u Loppianu rekao: “Vi ste na početku”. Među aspektima koji ulaze, kako u Crkvu, tako i u društvo, je “načelo zajedništva”. Na crkvenoj razini s “duhovnošću zajedništva”, na društvenoj razini s ekonomijom zajedništva i šire. Pomislimo na “trojstvenu teologiju” kojoj Djelo daje doprinos već neko vrijeme, kao i na “trojstvenu antropologiju”.

Maria Voce: Dali smo veliki doprinos u “iskustvima”. Sada nema susreta (čak ni u društvu) na kojem se ne pričaju pripovijesti. Postoje odstupanja, kao na TV-u, kada neki ljudi govore što bi bilo bolje držati u tajnosti, ali postalo je normalno darivati jedni drugima život, konkretne čine. To je rezultat isticanja ne samo Božje ljubavi, već i ljubavi prema bližnjemu. Prije 50 godina život Crkve bio je sav usmjeren na osobnu askezu, dok se danas više gleda na bližnjega, na potrebitoga.

Jesús Morán: Na crkvenoj razini prvi ključ evangelizacije je “svjedočanstvo”, na civilnoj razini govorimo o “dobroj praksi”. Još jedan doprinos koji smo dali na crkvenoj razini je “marijansko načelo”, koje uključuje ulogu laika u Crkvi i ulogu žene. Chiara je bila velika žena Crkve dvadesetog stoljeća, ali i sastav Djela danas, s jednakošću muškaraca i žena, značajan je doprinos. Nadalje, Pokret fokolara prepoznat je po svojoj sposobnosti za “dijalog”, s drugim karizmama, na ekumenskom i međuvjerskom području, s nevjerujućima, na kulturnoj razini. Na početku smo, ali su ta načela sada baština Crkve i društva.

 

A kultura jedinstva?CL_Logo_C_pos

Jesús Morán: Puno aspekata treba tek otkriti. Po mojem bi mišljenju morali doći do izražaja sadržaj i praksa skriveni u tzv. “duginoj revoluciji”, kako ju je Chiara nazvala, to jest aspektima ljubavi koji zahvaćaju ljudske stvarnosti. Očekujemo da se u svakom aspektu ljudskoga djelovanja pojave veliki “pokreti”, koji će povezati praksu i kulturu. Pored političke i ekonomske sfere, morat će nastati pokret za odnose među ljudima, međunarodne odnose, između kultura, među narodima, na razini etike, pravnog, društvenog zauzimanja, mudrosti i kulture, kao i sredstava priopćavanja. Chiarino proroštvo je aktualno. Ovisi o nama.

Maria Voce: Ovisi o nama, ali osjećamo da karizma ima proročki naboj koji može uključiti mnoge druge i izvan Pokreta. Stoga taj kulturološki obrat ne možemo provesti sami, a sigurno ga ni drugi ne mogu provesti bez nas, jer Chiarina karizma živi u Djelu Marijinu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email