“Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti.” (Sir 28,2)

Oprost
.     .

Ova Riječ za život uzeta je iz knjige Staroga zavjeta. Između 180. i 170. godine prije Krista napisao ju je Ben Sira, mudrac, zakonoznanac koji je obavljao službu učitelja u Jeruzalemu. U njoj poučava o temi bliskoj svekolikoj biblijskoj mudrosnoj predaji: Bog je milosrdan prema grešnicima, a njegove postupke mi smo dužni nasljedovati. Gospodin prašta sve naše grijehe jer je “milosrdan i milostiv, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv” (usp. Ps 103,3.8). Zatvara oči da ne vidi naše grijehe (usp. Mudr 11,23). Zaboravlja ih, iza leđa baca (usp. Iz 38,17). Poznavajući našu skučenost i uskogrudnost, on nam”višestruko oprašta”, kako dalje piše Ben Sira. Bog oprašta jer poput svakog oca i svake majke voli svoju djecu. Zato ih uvijek opravdava, pokriva njihove pogreške, ukazuje im povjerenje i nikada se ne umara ohrabrivati ih.

Budući da je otac i majka, Bogu nije dovoljno ljubiti i praštati svojim sinovima i kćerima. Njegova je velika želja da se oni međusobno odnose kao braća i sestre, da se slažu, vole i ljube. Sveopće bratstvo, to je veliki Božji naum nad čovječanstvom; bratstvo je jače od neizbježnih podjela, napetosti i mržnje što nastaju zbog nesporazuma i pogrešaka.

Često se obitelji raspadaju jer se ne zna oprostiti. Zbog starih mržnja ostaju podjele između rodbine, između društvenih skupina i naroda. Neki čak i uče druge da ne treba zaboraviti podnesena zla i potiču osvetoljubivost… Tako podmukla mržnja truje dušu i nagriza srce.

Ima ih koji misle da je praštanje slabost. Ali ne, to je izraz najveće hrabrosti, to je istinska, najizvornija i najnesebičnija ljubav. “Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća?”- govori Isus – to svi znaju: “Vi ljubite vaše neprijatelje”. (usp Mt 5,42-47)

I od nas se traži da, učeći od njega, posjedujemo očinsku i majčinsku ljubav, milosrdnu ljubav prema onima koje srećemo tijekom dana, posebice prema onima koji griješe. Od onih koji su pozvani živjeti duhovnost zajedništva tj. kršćansku duhovnost, Novi zavjet traži još više: “Praštajte jedni drugima” (usp. Kol 3,13). Uzajamna ljubav zahtijeva gotovo savez među nama: biti spremni oprostiti jedni drugima. Samo tako ćemo moći doprinijeti stvaranju sveopćeg bratstva.

 

“Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti.”

 

Ove nas riječi ne pozivaju samo na praštanje, nego nas podsjećaju da je oprost neophodan uvjet da se i nama oprosti. Bog nas sluša i oprašta nam onoliko koliko znamo oprostiti. Sam Isus opominje: “Mjerom kojom mjerite mjerit će vam se” (Mt 7,2), “Blago milosrdnima oni će zadobiti milosrđe” (Mt 5,7). Ako je srce otvrdnulo mržnjom, nije ni sposobno prepoznati i prihvatiti milosrdnu ljubav Božju.

Kako živjeti ovu Riječ života? Ponajprije praštajući odmah ako s nekim još nismo izmireni. Ali to nije dovoljno. Potrebno je pretražiti i najskrovitije kutke našega srca te ukloniti i običnu ravnodušnost, nedostatak dobrohotnosti, svaki stav nadmoćnosti i nemara prema bilo kome tko prolazi pored nas.

Nadalje, potrebno je i preventivno djelovati. Zato ću svakoga jutra gledati novim pogledom ljude koje susrećem: u obitelji, u školi, na poslu ili u dućanu; spreman prijeći preko onoga što nije najbolje u njihovom ponašanju, spreman ne osuđivati i ukazati im povjerenje, uvijek se nadati i uvijek vjerovati. Približit ću se svakom bližnjemu s potpunom amnestijom u srcu, s općim praštanjem. Neću se sjetiti njegovih nedostataka, sve ću pokriti ljubavlju. A tijekom dana nastojat ću popraviti grubost ili izljev nestrpljivosti zamolbom za oproštenjem ili činom prijateljstva. Stav instinktivnog odbacivanja drugoga zamijenit ću stavom punog prihvaćanja, bezgraničnog milosrđa, potpunog praštanja, suosjećanja i pozornosti za njegove potrebe.

Kad potom uzdignem svoju molitvu Ocu, a nadasve kad ga zamolim za oproštenje svojih pogrešaka, i moj će se zahtjev ispuniti jer ću s punim povjerenjem moći izreći:”Otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim”.

Chiara Lubich

Print Friendly, PDF & Email