"Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas." (Iv 20,21)...
Nastavak »