"Pozvani naviještati silna djela Gospodnja" (usp. 1Pt 2,9)...
Nastavak »