Ljudi i mjesta

Susreti kod nas

Rasvijetlimo svijet evanđeljem O obljetnici preminuća Chiare Lubich održani otvoreni susreti u Zagrebu, Splitu i Đakovu   Baš kao i na počecima Pokreta fokolara, evanđelje je zakon života njegovih članova....
Nastavak »
Duhovnost

Pitanje Boga danas

Predsjednica Pokreta fokolara sudjelovala na 25. plenarnoj skupštini Papinskoga vijeća za laike Vatikanski dikasterij koji podržava aktivnosti vjernika laika, udruga i pokreta u cijelom svijetu ove je godine bio...
Nastavak »
KONTAKT