18. – 25. siječnja 2016.

“Pozvani svima naviještati divna djela Božja.”

 Slide_WeekChristian-Unity

Tradicionalni datum obilježavanja Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, na sjevernoj zemljinoj polutci se slavi od 18. do 25. siječnja. Na južnoj zemljinoj polutci, gdje je siječanj vrijeme za odmor, crkve obilježavaju Molitvenu osminu u nekom drugom periodu kroz godinu, na primjer, za Duhove.

OVDJE možete pronaći tekstove koje je pripremila miješana radna skupina iz Letonije, imenovana od strane Katoličke Crkve (Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana) i Svjetskog ekumenskog vijeća Crkava (Ženeva).

Kršćanske crkve nas pozivaju da se “pronađe mogućnost tijekom cijele godine da se izrazi stupanj već postignutog zajedništva među crkvama te da se zajedno mole za postizanje punog jedinstva koje je volja samoga Krista”, prema Isusovoj molitvi Ocu: “Da svi budu jedno” (Iv 17).

Pokret fokolara u svijetu se zalaže u promicanju i pružanju podrške u različitim lokalnim događanjima i programima obilježavanja Molitvene osmine, preko svjedočanstava svog tipičnog doprinosa, “dijaloga života ‘, temeljenog na zapovijedi uzajamne ljubavi ( Iv 13, 34).

Na temelju rečenice koja je izabrana za Molitvenu osminu 2016., inspirirana je i Riječ za život za mjesec siječanj: “Pozvani naviještati silna djela Gospodnja” (usp. 1Pt 2,9)

 

 

Print Friendly, PDF & Email