Slide_hc_PatriarcaBartolomeo

 

Sveučilišni institut Sophia svoj je prvi počasni doktorat dodijelio ekumenskom patrijarhu Bartolomeju I.

 

Pionir ekumenskog dijaloga i graditelj mira, patrijarh Bartolomej I. je istaknuti lik na složenoj suvremenoj svjetskoj sceni. Od povijesne su važnosti neki nedavni događaji u kojima je on bio pokretač jedinstva na više područja: zajednička izjava Patrijarha i pape Franje na završetku hodočašća u Jeruzalem 25. svibnja 2014. u kojoj su potpisali zauzetost svojih Crkava za jedinstvo, za koje je Isus molio Oca “da svi budu jedno”; njegova nazočnost u Vatikanu 8. lipnja 2014. na molitvi s Papom za mir u Svetoj Zemlji, zajedno s predsjednicima Abu Mazenom i Simonom Peresom. Bartolomej I. poznat je i kao duhovni vođa kršćanskoga pokreta za okoliš. Njegovu je misao papa Franjo opširno iznio u enciklici Laudato si’. Na marginama konferencije OUN-a u Parizu 3. prosinca povjerena mu je propovijed na ekumenskom slavlju za očuvanje stvorenoga u katedrali Notre-Dame.

Dekan sveučilišnog instituta teolog Piero Coda obrazložio je dodjelu počasnog doktorata Bartolomeju I. ovim riječima: “Danas svijet treba osobe koje traže jedinstvo ljudske obitelji a patrijarh stalno i prosvijetljeno djeluje u službi kulture koja ima za cilj donijeti bratstvo u srce ljudske povijesti”. U službenom obrazloženju piše: “Ekumenski carigradski patrijarh zaslužan je i aktivan inicijator na ekumenskom putu prema punom jedinstvu kršćana i u dijalogu među ljudima različitih religija i uvjerenja, ističući se u promicanju pravde, mira, poštivanja okoliša i prirode, a u skladu s vizijom čovječanstva, povijesti i svemira koju čuva i osuvremenjuje duhovna i teološka predaja kršćanskog Istoka”.

 

Poljubac mira bratu Franji

Bartolomej govorNakon dodjele naslova doktora iz kulture jedinstva od strane sveučilišnog instituta Sophia sa sjedištem u Loppianu, u svom izlaganju “lectio magistralis” Bartolomej I. iznio je povijest odnosa između dvije sestrinske Crkve. Ti su odnosi označeni stoljećima nerazumijevanja, a potom usmjereni prema jedinstvu, uz ukidanje međusobnih izopćenja. Njihove su korake vodile ugledne osobe kao što je Pavao VI. i Atenagora I., čiji je nasljednik danas Bartolomej. Na tom je putu s papom Franjom koji je nedavno podsjetio na vrijednost sinodalnosti kao ključnog čimbenika za vođenje Kristove Crkve, a i u mnogim se drugim prigodama izrazio njihov duhovni sklad. U poruci pape Franje koju je pročitao kardinal Betori, on se obraća “ljubljenom bratu Bartolomeju” kako bi istaknuo “zajednički hod naših Crkava prema punom i vidljivom jedinstvu kojemu težimo predano i ustrajno”. Ta je poruka duboko dirnula srce Patrijarha koji je rekao da je presretan i da se u Istanbul vraća jači i sigurniji jer u Rimu ima “brata koji želi raditi s nama i moliti da se ubrza jedinstvo naših Crkava”. Odgovorio mu je poslavši “poljubac mira” i pozivajući na molitvu ad multos annos za papu Franju.

U zraku se osjećala povijesna važnost ovoga dana. A povijest je svjedočila nedostatak priznavanja drugoga kao kršćanina, sve do inicijatora novoga proljeća Crkve: onih koji će jedinstvo učiniti središtem svoga pastoralnoga djelovanja na dobro svih, sa samo jednom željom – da napreduju putovi Božji. Osjećala se i važnost za budućnost, kada će Crkva i društvene institucije shvatiti da su različitosti dar a ne suprotnost, bogatstvo a ne neuravnoteženost, život a ne smrt, kako je rekao Patrijarh u svom govoru.

 

Dijalog zajednički prioritet

Piero CodaSveučilišni institut Sophia ovom svečanošću otvorio je svoju osmu akademsku godinu. Zbog ovog izvanrednog događaja i prisutnosti carigradskog Patrijarha nazočno je preko tisuću ljudi, među kojima više delegacija Pravoslavne crkve, predstavnici Katoličke crkve, građanske vlasti, docenti raznih sveučilišta pobratimljenih sa Sophijom, jedna muslimanska zajednica, a zabilježeno je i preko 4 tisuće izravnih pristupa Internetu.

U priznanju dodijeljenom carigradskom patrijarhu izražava se zahvalnost za ono strpljivo, odvažno i djelotvorno stvaranje kulture jedinstva, čiji je on voljeni i slušani inicijator na međunarodnoj sceni, u dijalogu prema punom jedinstvu među Crkvama, u susretu među različitim vjerskim tradicijama i iskustvima, u suradnji između žena i muževa svih uvjerenja koji hodaju stazama bratstva, rekao je dekan prof. Piero Coda. Tumačeći kulturu jedinstva rekao je da to nije utopija, nego nadahnuće kojim je Chiara Lubich shvatila da karizma jedinstva darovana joj od Boga može postati i kulturološki izraz, zbog čega je i nastao Sveučilišni institut Sophia.

Bartolomej EmmauPredsjednica Fokolara Maria Voce u ime čitavoga Pokreta u svojoj je poruci Patrijarhu izrazila radost i čast što su ga mogli primiti u gradiću Loppianu, istaknuvši da mu Pokret fokolara pripisuje vodeću ulogu duhovne i intelektualne osobnosti i veliku vrijednost njegova svjedočanstva i njegovih poziva na pravednost i na očuvanje okoliša kao zajedničkoga doma svih naroda. “Dijalog je naš zajednički prioritet”, nastavila je Maria Voce, sa željom da se hod nastavi u punom skladu ideala i životnoga svjedočanstva.

Jedinstvo u različitosti je jedna od “novih riječi” koje su izrečene i koje je dekan Piero Coda još jednom snažno istaknuo: “Evanđelje nije uniformiranost, nego vrednovanje različitosti. Različitosti su jedinstvo u mjeri u kojoj se, proizlazeći iz istoga izvora, postavljaju u međusobni odnos, tj. koliko znaju uzajamno otkriti darove koje nose. Zato je različitost cvijet jedinstva kada se živi kao odnos, tj. kao bratstvo, kao zajedništvo.”

“Prihvaćajući različitosti kroz dijalog u ljubavi, uzajamno poštovanje, prihvaćanje drugoga i kroz našu spremnost da prihvaćamo i budemo prihvaćeni, moći ćemo postati ikone Kristove za svijet te kao On, u jedinstvu, biti i različitost”, zaključio je Patrijarh.

 

Print Friendly, PDF & Email