Lanciati all'infinito

 

 

Sveci su velikani

koji, vidjevši u Gospodinu svoju veličinu,

riskiraju za Boga, kao djeca njegova,

sve svoje.

Daju bez uzvrata.

Daju život, dušu, radost,

svaku zemaljsku vezu, svako bogatstvo.

Slobodni i sami,

u poletu prema beskonačnom,

očekuju da ih Ljubav uvede

u Kraljevstva vječna;

no već u ovome životu

osjećaju kako im se srce ispunja ljubavlju,

koja nasićuje, koja tješi,

onom ljubavlju koja slama

vjeđe duše i daruje

suze nove.

Ah! Nitko ne zna tko li je svetac.

Dao je i sada prima;

i neprekidna bujica

teče između neba i zemlje,

veže zemlju s nebom

te cijedi iz bezdana

opojnost rijetku, limfu nebesku

koja se ne zaustavlja u svecu,

nego prelazi na umorne, na smrtnike,

na slijepe i uzete u duši,

i probija i rosi,

uzdiže, privlači i spasava.

Ako želiš znati ljubav, pitaj to sveca.

 

Chiara Lubich

 

Print Friendly, PDF & Email