Pokret za jedinstvo, politički izraz Pokreta fokolara, uputio je snažan apel međunarodnoj zajednici da se, umjesto uporabe oružja provodi projekt nacionalnog pomirenja.

 

20130830-a


Pogoršanje situacije u Siriji zahtijeva da se pomno procjeni kojim sredstvima raspolaže međunarodna zajednica za rješavanje takvoga sukoba.

 

Smatramo da u prvom redu treba žurno istražiti sve još postojeće mogućnosti za rješenje krize pregovorima, u svjetlu inicijativa koje su svojedobno započete u Ženevi. Takav bi put donio veće učinke stabilizacije unutar države i među državama na Bliskom istoku.

 

Nadalje, utvrđivanje odgovornosti o uporabi kemijskog oružja treba biti učinjeno strogošću koju zahtijeva težina prekršaja, na transparentan način i od strane neovisnih tijela, u uvjetima cjelovitog poslovanja.

Nikada ne smije biti nikakvog djelovanja bez posebnog mandata UN-a. Izvan toga nijedna se inicijativa ne smije smatrati legitimnom.

Osim toga, intervencija koja ne bi bila popraćena strategijom nacionalnog pomirenja, izvršenja pravde, tranzicije i političko-institucijske obnove, dogovorena sa svim zainteresiranim stranama, kako unutarnjim tako i međunarodnim, bila bi nedosljedna i protuučinkovita.

Upravo složenost sirijske krize potvrđuje da je potreban regionalni institucionalni mehanizam za rješavanje sporova i napetosti prije nego što se oni pretvore u ozbiljne sukobe. Takav proces treba poticati i podržavati na sve načine i u svim političkim i diplomatskim službama.

Razvoj mirnih i konstruktivnih odnosa na čitavom području Sredozemlja i Bliskog istoka – koji će promicati međusobno neovisne putove pravednog, pluralističkog i uravnoteženog razvoja naroda regije – zahtijeva preuzimanje odgovornosti u bilateralnim i multilateralnim odnosima s tim zemljama, a to se odnosi na sve vlade, društva i građane.

Zato upućujemo snažan apel tijelima međunarodne zajednice i svim uključenim stranama da – žurno i potpuno svjesni posljedica svakog odabira – ulože najveće moguće napore za postizanje pravednog i trajnog mira.Print Friendly, PDF & Email