Natale regali

 

Kako darovi psihološki djeluju na našu djecu koja ionako već imaju sve? Ne navikavamo li ih time na sve veće potrebe i zahtjeve?

Lucija i Robert

 

Božić je blagdan Djeteta koje se daruje ljudima, blagdan u kojemu je dar središnji događaj, a darivanje je logična posljedica jer izražava razmjenu ljubavi.

 

Djeca, po naravi, rado prihvaćaju darove jer su izraz besplatne ljubavi roditelja i svih onih koji se njima bave. Mi, odrasli, uglavnom zaboravljamo koliku snagu ljubavi sadrži dar sam po sebi, bez obzira na vrijednost, pa, vođeni samo trenutačnom modom, trošimo puno kupujući igračke sumnjive odgojne vrijednosti, misleći da ćemo tako pridobiti ljubav djece.

 

Nadalje, u ovom društvu izobilja upravo mi, odrasli, pokušavamo ograničiti snažnu poruku Božića, predstavljajući ga djeci kao blagdan na koji je moguće sve tražiti i sve dobiti.

 

U pravu ste kada tvrdite da naša djeca često nisu odgojena za davanje, da budu korisna, ili da se odreknu nečega u korist drugih. Njihova naravna i zadivljujuća otvorenost svijetu krivim se odgojem ili okružjem s vremenom može izgubiti i pretvoriti ih u pasivne iskorištavatelje dobara, a ne u aktivne graditelje solidarnog društva.

 

Psihološki gledano, takav odgoj i okružje nanose veliku štetu jer djecu lišavaju oduševljenja i odvažnosti koji su obilježja njihove dobi, zamjenjujući ih osjećajem slabosti i straha da će izgubiti ono što posjeduju.

 

Snažno prevladavajući potrošački duh, koji osobito za Božić dolazi do izražaja, nanio je veliku štetu djetinjstvu. Stoga, uspijemo li Božiću vratiti njegovo pravo značenje, uspjet ćemo djeci vratiti i duboku, pravu radost. Postoji li veća radost od svijesti da možemo odgovoriti na primljene darove darujući nešto svoje, ili čineći nešto korisno. Riječ je o radosti koja gradi osobnost usmjerenu skrbi za druge, a ne jedino prema sebi – što znači ulagati u razvijanje osobnih sposobnosti i navika te izgrađivanja dobrih odnosa s drugima.
 

T. Petrillo

Print Friendly, PDF & Email