Edukacija i kultura

Za kulturu jedinstva

Predstavljanje sveučilišnog instituta Sophia na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu 14. travnja održan je stručni skup u okviru izbornog kolegija “Odgovori na pedagoške izazove: Pedagogija...
Nastavak »
KONTAKT