IMGP1468U središtu Pokreta fokolara Faro u Križevcima danas je započeo međunarodni susret tajništava Župskog pokreta zemalja istočne Europe. U tri dana sudionici će se upoznati sa crkvenom stvarnošću pojedinih zemalja i sa djelovanjem članova Župskog pokreta u župama, promišljat će o mjestu i ulozi Župskog pokreta u Pokretu fokolara, o smjernicama pape Franje u njegovoj pobudnici Radost evanđelja, te o ulozi i prisutnosti mladih u župskim zajednicama. Kroz međusobni dijalog, okrugle stolove i radionice razmijenit će iskustva i zacrtati smjernice za daljnje djelovanje.

U Križevce su pristigli sudionici iz Italije, Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunjske, Srbije, Slovenije i domaćini iz Hrvatske.

 

Što je Župski pokret?

Brojni članovi Pokreta fokolara danas djeluju u župama kao vjeroučitelji, ministri euharistije, u vijećima i odborima, u Caritasima, u animaciji mladih, na tečajevima za zaručnike i za bračne parove ili surađuju u raznim pastoralnim inicijativama i aktivnostima.

Godine 2001. papa Ivan Pavao II. u svojem je apostolskom pismu Ulaskom u novo tisućljeće poželio da župa postane “dom i škola zajedništva”. Ta bi smjernica mogla sažeti smisao djelovanja Župskog pokreta, ogranka Pokreta fokolara.

 

Kako je nastao?

Svećenici koji su došli u dodir s Pokretom fokolara primijetili su da njegova duhovnost zajedništva utječe na njihov život te da počinje davati novo lice pastoralnim aktivnostima i župskoj zajednici.

Na generalnoj audijenciji s papom 13. srpnja 1966. sudjeluju mnogi članovi Župskog pokreta. Pavao VI. ohrabruje ih da nose duh jedinstva u svoje biskupije i župe. Iste godine Chiara Lubich pokreće prve susrete župskih zajednica u Centru Marijapoli u Rocca di Papa kod Rima. Ti se susreti potom ponavljaju svake godine i predstavljaju početak širenja ovoga stila života u župske zajednice. Tako nastaje Župski pokret.

Dvadeset godina nakon njegova nastanka 2. i 3. svibnja 1986. u auli Pavao VI. u Vatikanu održava se prvi veliki međunarodni kongres Župskog pokreta, uz 7000 sudionika iz 40 zemalja svijeta, pod naslovom “Za župu zajednicu”. Ivan Pavao II. ih u homiliji ohrabruje da poprime osobitu značajku duhovnog života Pokreta, čvrsto ujedinjeni sa svojim svećenicima i biskupima. “Mogli biste biti pravi kvasac u vašim župama”, dodao je i dao im zadatak: “Budite cement jedinstva među svim sastavnicama… vaših zajednica”.

Print Friendly, PDF & Email