Marija OsamljenaMarija osamljena!

Možemo izgubiti sve, ne biti navezani ni na što, ali i dalje misliti da nešto možemo posjedovati, u tome uživati i to pokazivati: to su darovi Božji!

Ako je Osamljena žrtvovala Boga radi Boga, mi moramo znati izgubiti darove Božje radi Boga. Stoga se ne zadržavajmo na promatranju, ne ispunjajmo dušu duhovnom gordošću diveći im se, nego ju ispraznimo, kako bismo se ispunili duhom Božjim.

Darovi što ih imamo su talenti s kojima moramo trgovati u suncu ljubavi, a ona uvijek mora vladati među svima. Potom treba zaboraviti, izgubiti, kako bismo bili samo ljubav, i za duše i za djela Crkve. A ljubav misli na ljubljenog, a ne na sebe.

Chiara Lubich

Print Friendly, PDF & Email