EZ Faro 0216 (151)Sveučilište Sophia otvara vrata novim studentima. Iskustvo Antuna Matoševića.

 

“Voliš li avanture? Voliš li putovanja? Želiš li da svaki novi dan bude nova stranica života? A kad bih ti rekla da svijet možeš pronaći u jednom kampusu, najudaljenije kulture unutar jedne aule, naizgled posve različite discipline u međusobnom dijalogu?”

Tim se riječima jedna studentica sveučilišnog instituta Sophia (www.iu-sophia.org) obratila svojim prijateljima kada je željela opisati svoje iskustvo od nešto više od godinu dana.

I dok još jedna akademska godina u Loppianu ulazi u svoju drugu etapu, primaju se prijave za upis u novu. Na internetskoj stranici čitamo jednu dobru vijest za djevojke iz zemalja članica Europske unije koje su zainteresirane za ovaj studij. Raspisan je natječaj za 5 stipendija za upis na dvogodišnji studij u akademskoj godini 2016./2017. i otvoren do 31. svibnja 2016.

Na susretu o Ekonomiji zajedništva u gradiću Faro u Križevcima u veljači ove godine iz Loppiana je stigao Antun Matošević iz Skopja, student na Sophiji. Antun ima 22 godine i završio je Ekonomski fakultet s diplomskim radom na temu Ekonomije zajedništva. Na sveučilištu Sophia u Loppianu trenutno je na magisteriju ekonomije i menadžmenta.

Kako si se upoznao s Ekonomijom zajedništva?
Ekonomiju zajedništva upoznao sam tijekom studija. Ponudila mi je novi pogled na sveukupnu ekonomiju. Naime, činili su mi se prestrogim zakoni koji vladaju na ekonomskoj sceni. Vidjeli smo da poslije tolikih ratova niti jedna ideologija nije ispunila ljudsku želju za istinskim blagostanjem, tako da se traži nešto novo, što bi vratilo ljudsku dimenziju ekonomije i zaboravljene temelje ljudskih vrijednosti; poštovanje prema svim subjektima u ekonomskim procesima, od najmanjih do najvećih. Odnosno, svi subjekti su na istoj razini.

Koja je po tebi glavna komponenta Ekonomije zajedništva?
Kad gledamo sam naziv Ekonomija zajedništva, vidimo da je to složeni pojam koji se sastoji od dvije imenice: ekonomija i zajedništvo. To znači da zajedništvo obilježava dosadašnju ekonomiju. Po meni je upravo to zajedništvo jedna od glavnih značajki Ekonomije zajedništva.

Uzimajući u obzir trenutno stanje, kako vidiš razvoj Ekonomije zajedništva u sferi ekonomije kao znanosti općenito?
Za razliku od ostalih ekonomskih programa, Ekonomija zajedništva je krenula odmah od prakse, odnosno od konkretnih problema. Kako riješiti siromaštvo u Brazilu, gdje je ideja i rođena, upravo u tom naselju favela. Da bi se mogao što uspješnije nastaviti razvoj Ekonomije zajedništva na praktičnoj osnovi, potrebna je znanstvena, teorijska podrška. Zato se mora razviti na akademskoj razini, dakle na sveučilištima, ali ja bih rekao još i ranije: u srednjim i osnovnim školama, pa čak i u vrtićima s ciljem da ljudi nakon takve institucionalne naobrazbe bolje i uspješnije prenesu znanje Ekonomije zajedništva u praktični svijet, gdje bi postojeća poduzeća radila što uspješnije u ovom dinamičnom društvu.

Kao stručnjak, koji je Vaš savjet za daljnji razvoj Ekonomije zajedništva, uz eventualan prijedlog kako bi se moglo više ljudi uključiti u taj projekt?UNIVERSITA'
Da bi se jedan projekt razvijao, potrebni su dakako ljudi koji bi ponijeli određenu misao i razvijali je na svoj način. Po meni, tu moć imaju osobito mladi ljudi. Posebna radost i zadovoljstvo je velika uključenost mladih ljudi u projekt Ekonomije zajedništva, kako na teorijskoj osnovi, dakle na sveučilištima studirajući ekonomiju, ali isto tako i na praktičnoj uključujući se u poduzetničke aktivnosti. Mladi ljudi posjeduju energiju, kapacitete da bi ponijeli ovaj ideal na jednu drugu razinu, upravo zato što imaju novu snagu i nove poglede. Ali, tu je neophodno iskustvo prethodnih generacija. Studij je važan, ali bitna je i hrabrost – biti protagonist te ići uvijek naprijed.

Možeš li nam reći nešto o studiranju na sveučilištu Sophia i kakve su razlike u usporedbi s drugim sveučilištima?
Sveučilište Sophia nudi formaciju na razini magisterija, doktorata i postdoktorata. Dakle, da bi ušli u Sofiju, morate imati već stečenu akademsku titulu. Trenutno se nude četiri smjera: filozofija, teologija, ekonomija i politika. Ono što ga čini drugačijim od ostalih sveučilišta je upravo to što se daje naglasak na multidisciplinarnost. To znači da na prvoj godini, kada upišete Sophiju, ne slušate samo predmete iz svoga smjera, već imate predavanja i iz ostalih područja studija na Sophiji. Multidisciplinarnost Sophije daje jednu posebnu formaciju mladim ljudima jer nudi novi pogled. U mom slučaju, to je novi pogled na ekonomska pitanja. Kad razmatramo, općenito, jedan ekonomski ili društveni problem, ne vidite ga samo iz svoje perspektive, na način kako ga definira ekonomska znanost, već ga gledate s jednom dubinom, imate dublji pogled u stvarnost te možete donijeti zaključke na temelju različitih teorija i praksi, s ciljem da vaša buduća odluka bude što učinkovitija.

 

 

Print Friendly, PDF & Email