Karanfili

 

Svojim posvećenjem Bogu 7. prosinca 1943., tada dvadesettrogodišnja Chiara Lubich, započela je Pokret fokolara. Šezdeset godina kasnije u jednoj telefonskoj konferenciji vratila se na taj događaj pozivajući sve pripadnike Pokreta da obnove svoje predanje Bogu.

 

[…] Danas, gledajući unatrag, možemo razumjeti što nam je značio onaj 7. prosinac 1943. godine kada je nastajao naš pokret; taj datum potvrđuje da je karizma Duha Svetoga, jedno novo svjetlo sišlo onih dana na zemlju, svjetlo koje je u Božjoj zamisli moralo natopiti suhoću ovoga svijeta vodom Mudrosti, ugrijati ga božanskom ljubavlju i tako započeti jedan novi narod, hranjen evanđeljem… I pomislio je pozvati mene, običnu djevojku; zato sam se posvetila Njemu, a za mojim ‘da’ Bogu brzo su slijedili mnogi drugi ‘da’ mladih djevojaka i mladića.

 

Zato nas taj dan podsjeća na svjetlo i na darivanje stvorenja Bogu, kao oruđa u Njegovim rukama, za Njegove ciljeve.

 

Svjetlo i darivanje Bogu. U vrijeme opće izgubljenosti, uzajamne mržnje i rata te su dvije riječi bile toliko korisne. U vrijeme mraka, kad je izgledalo da je Bog odsutan u svijetu sa svojom ljubavlju, sa svojim mirom, sa svojom radošću, svojim vodstvom. Izgledalo je da se nitko ne zanima za Njega.

 

Svjetlo i darivanje Bogu. Te nam dvije riječi Nebo želi ponoviti i danas, kada na našem planetu trajno bukte mnogi ratovi, a osobito terorizam, koji nas najviše zastrašuje.

 

Svjetlo znači Riječ, Evanđelje, još uvijek nedovoljno poznato, a nadasve malo življeno.

 

Darivanje Bogu danas je više nego ikad potrebno i uputno, ako se za razloge kojima se opravdava terorizam mobiliziraju muževi i žene spremni dati život. Kakvi onda trebamo biti mi kršćani, sljedbenici Boga koji je bio razapet i napušten da bi se rodio novi svijet, za naše spasenje i za Život koji neće imati zalaza? […]

 

[…] Krenimo prema svijetu koji nas čeka kao živa evanđelja, da bismo ga mogli obasjati njegovim Svjetlom.

 

Možemo to učiniti tako da nastavimo živjeti Božju volju u sadašnjem trenutku, […] ne zaboravljajući usvojiti Riječ za život uzetu iz Svetoga pisma, koja nam se predlaže iz mjeseca u mjesec. […]

 

I kao da smo se iznova rodili, darujmo se potpuno Bogu, u skladu s načinom koji je On izabrao za svakoga od nas. Tako će i sadašnjost i budućnost što će nam ih Bog darovati biti Njemu ugodni.

 

Chiara Lubich

 

 

(Na telefonskoj konferenciji, Rocca di Papa, 11. prosinca 2003.)

 

 

Print Friendly, PDF & Email