daretocare planet (2)

 

Ako su se vrata Tjedna za ujedinjeni svijet 2021. zatvorila, zalaganje ne prestaje. Mladi iz Pokreta fokolara, zajedno sa svim ostalim promotorima i partnerima kampanje #daretocare, usmjeravaju svoje zalaganje u godinu 2021.-2022. i “odvažuju se brinuti”, za planet i ljude, potičući tako na pravo ekološko obraćenje, preuzimanje odgovornosti za promjenu načina života, čineći ga održivijim i nastojeći uključiti u taj obrat što više ljudi.

 

Bilo je preko 800 događanja, trčalo se više od 400 “Run4unity” diljem svijeta, održano je oko 2.016 sati prijenosa putem interneta, produbljujući temu politike, migracija, pravednosti, prava, ekonomije, zdravlja, ekologije, dijaloga i umjetnosti. Nije to bila samo teorija. Nisu govorili samo stručnjaci. Predstavljene su mnoge dobre prakse koje traju, djela osvješćivanja i solidarnosti koja su obuhvatila skupine mladih, župe, udruge, obitelji, redovnike, čitave zajednice, čak i novine. Bile su predstavljene sve generacije, a posebno su prednjačila djeca koja su sudjelovala akcijama aktivnog građanstva.

 

Upravo na dan Europe u Bruxellesu je završio Tjedan ujedinjenog svijeta 2021. pod nazivom “#daretocare”. Taj festival bratstva kroz 9 je dana angažirao tisuće i tisuće ljudi u svim dijelovima planeta, koji su svjedočili i promicali žurnost da se “usudimo brinuti”, to jest potrebu da “briga” postane zajednički nazivnik koji će voditi naše građansko i političko djelovanje. Središte događanja i središnji događaj bio je u Bruxellesu, no mnogo je događanja priređeno i u ostatku svijeta u kojima. U njima su svi mogli sudjelovati zahvaljujući interaktivnom kalendaru: od Francuske do Koreje, od Bolivije do Sijera Leonea, od Filipina do Svete Zemlje.

 

#Dare to care, ljudi, planet i naše ekološko obraćenje

Mogli bismo se upitati je li sad sve gotovo? Što sad nakon tolike angažiranosti? Naravno da zalaganje ne prestaje završetkom Tjedna ujedinjenog svijeta! Zapravo, mladi Pokreta fokolara zajedno sa svim promotorima i partnerima kampanje #daretocare, obnavljaju svoju zauzetost i „odvažuju se brinuti”, usredotočujući se na ljude i na planet, predlažući “ekološko obraćenje”. To čine promicanjem i primjenom cjelovite ekologije, kroz inicijative koje mogu uključivati ​​udruge, organizacije, institucije, ali i naše jednostavne svakodnevne geste, kako bi se prekinula logika nasilja, iskorištavanja, sebičnosti, tipična za kulturu odbacivanja.

 

Zalaganje za planet

Odvajanje otpada, sudjelovanje u inicijativama solidarnosti za najsiromašnije, izbjegavanje korištenja plastičnih predmeta, kuhanje u količini koliko se može pojesti, pažljivo postupanje s drugim živim bićima, korištenje javnog prijevoza, gašenje nepotrebnog svjetla… S novom kampanjom #daretocare svi smo pozvani zauzeti se za osobe i za planet i to javno potpisati putem mrežne stranice: http://www.unitedworldproject.org/daretocare2021/. Male akcije mogu doprinijeti početku velikih promjena!

 

Internacionalizacija cjepiva

A onda, veliki prostor za zdravlje. Tijekom cijelog Tjedna ujedinjenog svijeta snažno je odjeknuo apel, žurnost, da cjepivo protiv Covida-19 postane zajedničko dobro za sve, da se dijeli neovisno o državnim granicama. Mladi su, zapravo, potvrdili svoje zalaganje da će poticati vlade pojedinih zemalja da prakticiraju internacionalizaciju cjepiva: “Molimo čelnike Europske unije ovdje u Bruxellesu i sve čelnike svijeta da cjepiva protiv Covida-19 doista učine dostupnima svima, bez obzira gdje se nalazili. Zalagat ćemo se i dalje da svi dobiju pristup cjepivu.”

 

Uz to, u kontekstu nove kampanje #daretocare rodila se želja da se “zaprljaju ruke”, da se dođe do onih periferija svijeta koje teško dobivaju pristup liječenju i skrbi, osobito u ovo vrijeme pandemije.

 

Termin za razvijanje ove inicijative je 20. svibnja u 13 sati, dan uoči Globalnog summita o zdravlju. Može se pratiti na platformi www.unitedworldproject.org

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email