oprost

 

Početak godine dobra je prilika da iznova započnemo graditi uzajamne odnose. U ovom tekstu Chiara Lubich predlaže radikalnu strategiju: potpunu amnestiju u svom srcu kako bismo dopustili da u njemu živi Isus i stvarali stanice jedinstva u svijetu.

 

Danas vam svima želim poručiti upravo ovo: jedinstvo. Jedinstvo mora pobjeđivati: jedinstvo s Bogom, jedinstvo među svim ljudima.

 

A kako to postići? Ljubeći sve ljude onom milosrdnom ljubavlju koja je bila naša oznaka u prvim danima Pokreta. Tada smo odlučili da svakoga jutra, a potom i tijekom cijeloga dana, vidimo naše bližnje (u obitelji, u školi, na poslu itd., posvuda) kao nove, posve nove, ne sjećajući se njihovih nedostataka, sve pokrivajući ljubavlju. Odlučili smo ljubiti baš kako nam predlaže Riječ [Božja]: oprostiti sedamdeset puta sedam (usp. Mt 18,22). Približimo se svakoj osobi s tom potpunom amnestijom u svom srcu, sa sveopćim praštanjem.

 

Potom se poistovjetimo s njom u svemu, osim u grijehu, osim u zlu. Zašto? Da bi se dobio onaj predivan rezultat, kojemu je težio apostol Pavao. On je govorio: „Sâm sebe svima učinih slugom – poistovjetio sam se sa svima – da ih što više steknem (za Krista). Ako se poistovjetimo s bližnjim, što će biti olakšano praštanjem, moći ćemo svoj Ideal prenijeti drugima. A kada to jednom postignemo, uspostavit ćemo Isusovu prisutnost između nas i njih, prisutnost Isusa Uskrsloga, Isusa koji je obećao da će uvijek biti s nama u svojoj Crkvi i na određeni se način očituje, osjećamo kada je među nama.

 

Naše glavno djelo mora biti ovo: živjeti tako da Isus živi među nama, On koji je osvajač svijeta. Jer ako budemo jedno, mnogi će biti jedno i svijet će jednoga dana vidjeti jedinstvo […]

 

Chiara Lubich

 

 

 

(Na telefonskoj konferenciji, Rocca di Papa, 15 listopada 1981., C.L. Put života, 1987., str. 12-13.)

 

 

Print Friendly, PDF & Email