RZ0523 bm

 

Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem!“ (Rim 12,10)

 

Ovdje možete preuzeti Riječ za život u wordu, u pdf-u i u pdf-u pripravljenom za ispis u više primjeraka RZ0423 multi

Ovdje možete preuzeti Riječ za život za djecu – u boji i crno-bijelu 

Pogledajte video zapis za djecu

Riječ za život na video zapisu

 

Riječ života ovoga mjeseca preuzeta je iz vrlo bogate poslanice apostola Pavla Rimljanima. On kršćanski život prikazuje kao stvarnost koja obiluje ljubavlju, besplatnom i bezgraničnom ljubavlju koju je Bog ulio u naša srca, a mi ju potom darujemo drugima. Kako bi njezino značenje bilo još djelotvornije, on u jednoj riječi „philostorgos“ obuhvaća dva pojma. Ta riječ u sebi spaja dvije posebne osobine ljubavi koje rese kršćansku zajednicu: ljubav među prijateljima i ljubav u obitelji.

 

Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem!

Zadržimo se na bratstvu i uzajamnosti. Kao što Pavao piše, članovi kršćanske zajednice ljube jedni druge jer su udovi jedan drugomu (12,5), oni su braća i jedini im je dug ljubiti jedni druge (13,8), raduju se s radosnima i plaču sa zaplakanima (12,15), ne osuđuju i nikoga ne uznemiruju (14,13).

Naše je postojanje usko vezano uz postojanje drugih ljudi, a zajednica je živo svjedočanstvo zakona ljubavi koji je Isus donio na zemlju. To je zahtjevna ljubav koja ide sve dotle da dajemo život jedni za druge. Ta ljubav je konkretna, očitovana kroz mnoge izraze, koja želi dobro drugome, njegovu sreću. Pomaže braći da se potpuno ostvare, potiče ih da se natječu u isticanju kvaliteta drugih. Takva ljubav gleda na potrebe svakoga, nikoga ne izostavlja, čini nas odgovornima i aktivnima na društvenom i kulturnom području te u političkom zalaganju.

 

Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem!“   

„Promatrajući kršćanske zajednice u prvom stoljeću, primjećujemo da je kršćanska ljubav obuhvaćala sve bez razlike. Imala je i svoje ime, zvala se filadelfia, što znači bratska ljubav. Taj je izraz u svjetovnoj književnosti toga vremena označavao ljubav među krvnom braćom. Nikada se njime nije označavao odnos među članovima iste zajednice. Samo je Novi zavjet bio izuzetak“[1]. Mnogi mladi osjećaju potrebu za „dubljim, srdačnijim i iskrenijim odnosima. Međusobna ljubav prvih kršćana imala je sva obilježja bratske ljubavi, poput snage i privrženosti“[2].

 

Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem!

Pripadnici zajednica koji žive uzajamnu ljubav ne povlače se u sebe, već su spremni suočiti se sa stvarnim izazovima u okružju gdje djeluju.

Građanin Srbije mađarske nacionalnosti J.K., otac troje djece, konačno je bio u mogućnosti kupiti staru kuću, ali zbog ozljede u jednoj nesreći nije imao materijalnih ni fizičkih mogućnosti da je sam obnovi. Pokrenula se zajednica Fokolara, provodeći u djelo projekt Mladih za ujedinjeni svijet #daretocare[3].

On s oduševljenjem pripovijeda o natjecanju u solidarnosti za konkretnu pomoć njemu: „Mnogi su mi došli pomoći, u tri smo dana uspjeli obnoviti krov i zamijeniti stropove od zemlje i slame onima od gips-ploča.“ Nekoliko osoba iz Češke također su financijski poduprle radove na obnovi. Po toj je gesti zadobila prepoznatljivost šira zajednica, nadilazeći čak i udaljenosti.[4]

Priredili Patrizia Mazzola i tim Riječi za život

 

 

[1] C. Lubich, Razgovori s GEN, Zagreb 1993.;

[2] Ibid;

[3] Odvaži se pomoći;

[4] Preuzeto i prilagođeno iz članka “Serbia: costruire una casa, per essere casa”, www.unitedworldproject.org

 

Print Friendly, PDF & Email