SportMovesIdea2011


MOVES PEOPLE>MOVES IDEAS<
SPORTPOKREĆE LJUDE I IDEJE

MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP KINEZIOLOGA, SPORTSKIH I PEDAGOŠKIH DJELATNIKA
22. listopada, 2011. (subota) u Križevcima, mala dvorana
  Hrvatskog doma, A.G.Matoša 4

 MEĐUNARODNA MREŽA SPORTSKIH DJELATNIKA SPORTMEET, UDRUGA KINEZIOLOGA KRIŽEVCI, DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE I ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA POD POKROVITELJSTVOM GRADA KRIŽEVCI ORGANIZIRA MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP KINEZIOLOGA, SPORTSKIH I PEDAGOŠKIH DJELATNIKA

PROGRAM
9.00   Doček sudionika i  prijava
9.30   Uvod: ciljevi Sportmeet-a Zdenko Horvat, prof. Križevci
9.45  GLAVNA TEMA: SPORT POKREĆE LJUDE I IDEJE Prof.dr.sc.Mirna Andrijašević, Kineziološki fakultet Zagreb, Hrvatska
10.15 Anna Lisa Gasparini, prof. pedagogije, Treviso, Italija SPORT POKREĆE LJUDE I IDEJE
10.35  prof.dr.sc. Vesna Babić,   Kineziološki fakultet Zagreb, Hrvatska:
Kretanje, hodanje, trčanje
11.00   Mr.sc. Aleksandar Ivanovski, Visoka sportska i zdravstvena škola Beograd, Srbija Kreativna animacija mladih
11. 20  Dijalog:Odgoj kroz sport u obitelji, gost;Ante Tomas, prof. moderator Ottone Novosel
12.00  do 14.00  Ručak

Radionice:      14.00 – 16.00
1. Aerobalans, vježbanje na balansnim pločama, voditeljica Marina Tomac-Rojčević, prof.
2. Kreativna animacija mladih –  voditelj Mr.sc. Aleksandar Ivanovski
3. Sportska igraonica –  voditelj  Darinka Šimunčić, prof.
4 .Nasilje u medijima– voditelj Jura Ozmec, Sportska televizija
16.15 – 17.00 Izvješća sa radionica, dijalog i poruka, voditelj: Ottone Novosel
17.00     Podjela potvrdnica stručnog usavršavanja

Stručni skup je otvorenog karaktera, a na njemu će osim kineziologa i športskih djelatnika sudjelovati i drugi zainteresirani pedagoški stručnjaci i građani. Simultani prijevod osiguran.  

       PRIJAVNICA  ZA  SUDJELOVANJE   22. X 2011.
Kotizacija za sudjelovanju na skupu  je 20,00 kn. .  (uplatiti kod prijave)
Osiguran ručak za sve sudionike po popularnim cijenama (cca 30,00kn.)
Prijave do 21.10.2011. do 14 sati  na e-mail majazegnal@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email