Novi svijet 10

 

Iz uvodne riječi čitateljima

 

U središtu listopadskog broja Novoga svijeta nalazi se obitelj i Biskupska sinoda o obitelji koja se upravo održava u Vatikanu. Obitelj je u ovom trenutku dio čovječanstva koji najviše trpi, rekla je u intervjuu Maria Voce usporedivši ju s bolesnom kćeri u koju Crkva upire svoj pogled ljubavlju majke i želi ju ozdraviti. Predsjednica Fokolara smatra da se na Sinodi neće ostvariti velike promjene sa stajališta nauka i zakona za reguliranje bračne institucije, ističući da je potrebno pitati same sebe na koji se način kao Crkva trebamo preobratiti prema toj trpećoj braći, osobito danas kada je obitelj napadnuta sa svih strana: od strane politike, ekonomskih lobija kao i od onih koji iz nevolje obitelji pokušavaju izvući nove mogućnosti za vlastite interese.

 

 

Print Friendly, PDF & Email