Misao papa Chiara je imala uvijek pred sobom, kao i proročku sposobnost da ju nasluti i ostvari, piše kardinal Miloslav Vlk. Uloga Pavla VI. i Ivana Pavla II....
Nastavak »