Kako bih željela da si sada kraj mene i da ti mogu govoriti, govoriti. Pripovijedala bih ti o veličini i ljubavi Božjoj. Izrekla bih ti riječi koje nekad nisam...
Nastavak »