Za nekoliko dana započinje Generalna skupština Pokreta fokolara. Zakazana audijencija s papom Franjom

Od 1. do 28. rujna 2014. održat će se Generalna skupština Pokreta fokolara. Prethodna je održana u srpnju 2008. godine, neposredno nakon smrti utemeljiteljice Chiare Lubich.
U Centru Marijapoli u Castelgandolfu (Rim) očekuje se 494 delegata Pokreta fokolara. Oni će predstavljati međunarodni centar i različita geografska područja, te će tako biti izraz raznolikosti koja obilježava Pokret: laici i posvećeni, odrasli i mladi, muškarci i žene. Uz to, radove skupštine pratit će 49 uzvanika, među kojima je 15 pripadnika Fokolara iz nekatoličkih kršćanskih crkava, nekršćanskih religija i nevjerskih kultura.
Ovaj događaj pripreman je uz široko sudjelovanje zajednica Fokolara. Pripreme su konkretizirane u tisućama promišljanja i prijedloga za Skupštinu, koja će biti pozvana izraziti se o temama temeljnima za život čitavog Pokreta. U preambuli njegovih Općih statuta stoji da je pravilo svih pravila, pretpostavka svakog drugog propisa uzajamna ljubav, kao temelj djelovanja Duha Svetoga. Upravo je ta logika vodila članove na konzultacijama vođenima po čitavom svijetu.
Iz pripremnih radova Skupštine proizišla su pitanja, izazovi i potrebe jednog vitalnog naroda u hodu. Osobito su došli do izražaja vjernost identitetu karizme, pozornost prema mladima, ostarjelima i obiteljima, potreba da se izađe izvan granica vlastitog pokreta i krene ususret bolima čovječanstva, s posebnim pogledom na ljude pogođene najraznovrsnijim potrebama.
Dakle, poticaj na djelovanje, s odgovarajućom formacijom u duhovnosti i kulturi, na tragu duhovnosti zajedništva, tipične za karizmu Fokolara, kako bi sam Isus, nazočan među sabranima u Njegovo ime (usp Mt 18,20), hodao ulicama i susretao muževe i žene današnjeg vremena.

Sva promišljanja i prijedlozi sažeti su u 12 velikih tema o kojima će sudionici Skupštine, u 32 skupine i na plenarnim zasjedanjima, biti pozvani raspravljati kako bi dali smjernice Pokretu za naredne godine.
Nakon nekoliko dana duhovnih vježbi i zajedničkog rada, Skupština će nastaviti rad izborom predsjednice, dopredsjednika te generalnih vijećnika i vijećnica za narednih šest godina.
U petak 26. rujna u 12 sati papa Franjo primit će sudionike Skupštine u Vatikanu.
Generalna skupština najvažnije je upravno tijelo Pokreta fokolara, a okuplja se redovito svakih šest godina.

Print Friendly, PDF & Email